2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Uzależnieniowa wizja świata

Bogusław Habrat1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9,491-493
Adres do korespondencji:
Dr Bogusław Habrat
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa