2001 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, suplement 1

Artykuł poglądowy

Pochodne kwasu walproinowego w terapii zaburzeń psychicznych, zwłaszcza chorób afektywnych

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, suplement 1 (13), 25-34
Słowa kluczowe: kwas walproinowy, zaburzenia psychiczne, choroby afektywne

Streszczenie

Analiza obszernego piśmiennictwa dotyczącego dotychczasowych prób stosowania pochodnych kwasu walproinowego w zaburzeniach psychicznych dowodzi, że kwas walproinowy, oprócz działania przeciwdrgawkowego, wykazuje wyraźny wpływ psychotropowy, który może być efektywnie wykorzystany w zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (działanie profilaktyczne) oraz w terapii zespołów maniakalnych. Przydatność kwasu walproinowego w innych zaburzeniach psychicznych (depresje, zaburzenia lękowe, stany dysforyczne), chociaż prawdopodobna – wymaga dalszych badań. Stosowanie walproinianów wymaga ścisłego przestrzegania przeciwwskazań oraz monitorowania leczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcje wątroby.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński,
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa