2001 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, suplement 1

Artykuł poglądowy

Rola walproinianów w migrenie i pokrewnych bólach głowy

Wojciech Kozubski1, ANTONI PRUSIŃSKI2
1. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, suplement 1 (13), 19-23
Słowa kluczowe: kwas walproinowy, migrena, bóle głowy

Streszczenie

W artykule omówiono możliwości zastosowania kwasu walproinowego i jego soli w leczeniu profilaktycznym samoistnych bólów głowy. Szczególną uwagę poświęcono leczeniu profilaktycznemu w migrenie, przedstawiając wyniki zarówno pilotażowych, jak i kontrolowanych badań nad zastosowaniem walproinianów w profilaktyce choroby. Wspomniane są także próby terapii innych idiopatycznych bólów głowy: bólu głowy klasterowego, bólu głowy o typie napięciowym i przewlekłego codziennego bólu głowy, za pomocą soli walproinowych. W zakończeniu autorzy przedstawiają możliwe objawy uboczne stosowania walproinianów.

Adres do korespondencji:
Prof. Wojciech Kozubski,
Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego,
ul. Przybyszewskiego 42,
60-355 Poznań.