2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Polska 2000

Polska 2000: aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, Wanda Langiewicz1, BOŻENA PIETRZYKOWSKA1
1. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 95-107
Słowa kluczowe: psychiatryczna opieka zdrowotna, Polska

Streszczenie

Praca zawiera przegląd aktualnego stanu, planów i problemów systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.