2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Psychiatria

Rola leptyny w jadłowstręcie psychicznym i innych zaburzeniach odżywiania

HANNA ZABOROWSKA1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 59-66
Słowa kluczowe: leptyna, zaburzenia odżywiania, jadłowstręt psychiczny

Streszczenie

Przedstawiono przegląd najnowszego piśmiennictwa dotyczącego metabolizmu leptyny, jej związków z innymi układami hormonalnymi, znaczeniem w regulacji łaknienia i masy ciała oraz analizę stężeń leptyny u osób cierpiących na różne zaburzenia odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego. Z przeglądu wielu badań wynika, że nadal brak jednoznacznych danych na temat regulacji syntezy i uwalniania leptyny i w związku z tym ciągle nie ma odpowiedzi na pytanie, czy niskie stężenia leptyny u osób z jadłowstrętem psychicznym są skutkiem przewlekłego niedożywienia i represji genu ob lub wynikiem zaburzeń funkcjonowania ujemnego sprzężenia zwrotnego między obwodowymi i ośrodkowymi mechanizmami regulującymi masę ciała u ludzi. Brak ośrodkowego działania leptyny, który może odpowiadać za obrazy różnych zaburzeń odżywiania, ma przypuszczalnie rozmaite uwarunkowania.

Adres do korespondencji:
Dr Hanna Zaborowska,
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216 Łódź