2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Objawy neurologiczne w układowych chorobach tkanki łącznej

CEZARY FRYZE1
1. Kliniki Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 115-123
Słowa kluczowe: choroby układowe tkanki łącznej, układ nerwowy, zapalenie naczyń

Streszczenie

Artykuł omawia występowanie objawów i zespołów neurologicznych w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ rodzaju uszkodzenia układu nerwowego na rozpoznanie, przebieg i rokowanie w poszczególnych kolagenozach.

Adres do korespondencji:
Prof. Cezary Fryze,
Klinika Neurochirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-344 Szczecin