2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Powikłania neurologiczne związane z patologią kręgosłupa w przebiegu niektórych układowych chorób tkanki łącznej

TADEUSZ STYCZYŃSKI1
1. Kliniki Spondylo-Neurochirurgicznej Instytutu Reumatologicznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 163-166
Słowa kluczowe: układowe choroby tkanki łącznej, zmiany strukturalne i zaburzenia czynnościowe kręgosłupa, powikłania neurologiczne

Streszczenie

Przedstawiono patologiczne zmiany kręgosłupa występujące w przebiegu niektórych chorób układowych tkanki łącznej prowadzące do powikłań w zakresie układu nerwowego. W szczególności omówiono stan szyjnego odcinka kręgosłupa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) oraz rodzaj i charakter powstałych zmian pod kątem zagrożenia dla struktur układu nerwowego. W oparciu o badania przeprowadzone w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie stwierdzono, że najcięższe powikłania neurologiczne występowały u chorych z wgłobieniem zęba obrotnika do otworu potylicznego dużego i jednocześnie podwichnięciem poziomu kręgów C1/C2 (u 6,25% chorych na r.z.s.). Poruszono problemy związane z prewencją ciężkich powikłań neurologicznych.

Adres do korespondencji:
Prof. Tadeusz Styczyński, Klinika Spondylo-Neurochirurgiczna Instytutu Reumatologicznego,
ul. Spartańska 1,
02-637 Warszawa