2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Uszkodzenie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego w wyniku złamań obrotnika w przebiegu z.z.s.k.

TOMASZ HASIEC1, ANNA SZEREJ-SZCZEPAŃSKA1, CEZARY STĘPNIAK2
1. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie
2. Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 173-177
Słowa kluczowe: z.z.s.k., złamania obrotnika, ząb, opis przypadku

Streszczenie

W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (z.z.s.k.) dochodzi do ograniczenia ruchomości i elastyczności kręgosłupa, co sprzyja złamaniom. Złamania kręgosłupa szyjnego są w z.z.s.k. 3,5 razy częstsze niż w ogólnej populacji, zazwyczaj są wynikiem niewielkich urazów i wypadków komunikacyjnych. Najczęściej dochodzi do nich w mechanizmie wyprostnym. Złamania zęba obrotnika są opisywane bardzo rzadko. Prowadzą do masywnych objawów uszkodzenia rdzenia kręgowego. Opisano 2 przypadki złamania zęba obrotnika z niedowładem czterokończynowym i z zespołem Brown-Sequarda, które ze względu na lokalizację złamania sprawiły duże trudności diagnostyczne. W obu przypadkach zastosowano leczenia zachowawcze z dobrym skutkiem (częściowe ustąpienie niedowładu).

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Hasiec,
Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej,
ul. Jaczewskiego 8,
20-954 Lublin