2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia układowego

KAZIMIERZ TOMCZYKIEWICZ1, JOANNA CYPERLING-KAMIŃSKA1, ANDRZEJ TUTAJ1, WITOLD TŁUSTOCHOWICZ2
1. Kliniki Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 151-155
Słowa kluczowe: toczeń układowy, zespół antyfosfolipidowy, udar mózgu

Streszczenie

Autorzy przedstawiają trzy przypadki udaru mózgowego, który wystąpił w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego w toczniu rumieniowatym układowym. U wszystkich chorych rozpoznano toczeń dopiero po dokonaniu się udaru, pomimo że objawy wskazujące na chorobę układową pojawiały się znacznie wcześniej. U pierwszej chorej było to kłębkowe zapalenie nerek oraz zawał mięśnia sercowego, u drugiej trombocytopenia, w wyniku której dokonano usunięcia śledziony oraz zawał mięśnia sercowego. U trzeciej chorej wystąpiła wcześniej zakrzepica tętnic, samoistne poronienia, nawracające zapalenia płuc, leukopenia. U każdej chorej liczono się z możliwością istnienia choroby układowej ze względu na młody wiek oraz obciążający wywiad chorobowy. Potwierdzały to wykonane badania dodatkowe, szczególnie podwyższone poziomy przeciwciał antykardiolipinowych i przeciwjądrowych. U wszystkich osób przebieg choroby był ciężki, jednak pod wpływem leczenia (antybiotyki, piracetam, prednison, cyklofosfamid) w dwóch przypadkach objawy deficytu neurologicznego zmniejszyły się, w jednym przypadku choroba zakończyła się śmiercią. Przypadki te wskazują na potrzebę wnikliwej analizy każdego chorego z udarem mózgu, szczególnie u ludzi młodych, w kierunku chorób stwarzających ryzyko udaru mózgowego.

Adres do korespondencji:
Dr Kazimierz Tomczykiewicz,
Klinika Neurologiczna Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej, ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa