2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Działania niepożądane po dołączeniu fototerapii do kuracji fluoksetyną lub sertraliną. Opis dwóch przypadków

Łukasz Święcicki1, Tomasz Szafrański2
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 269-272
Słowa kluczowe: fototerapia, SI-5HT, interakcja

Streszczenie

Przedstawiono opis dwóch chorych, u których pojawiły się działania niepożądane o charakterze serotoninergicznym po dołączeniu fototerapii do kuracji fluoksetyną lub sertraliną. Objawy ustąpiły po przerwaniu fototerapii. Autorzy sądzą, że przyczyną objawów mogła być interakcja między stosowanymi metodami leczenia (potencjalizacja efektu serotoninowego). Zgodnie z wiedzą autorów, jest to pierwsze doniesienie na ten temat.

Adres do korespondencji:
Dr Łukasz Święcicki,
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa,
e-mail: swiecick@ipin.edu.pl