2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Spostrzeżenia kliniczne

Opinia sądowo-psychiatryczna w sprawach karnych – propozycja wzoru jej sporządzania

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 279-282
Słowa kluczowe: opinia sądowo-psychiatryczna, forma dokumentu

Streszczenie

Przedstawiono propozycję wzoru formy opinii sądowo-psychiatrycznej, zgodnego z wymaganiami przepisów i odpowiadającego praktycznym potrzebom biegłych przygotowujących taki dokument. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków