2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Otępienie w przebiegu infekcji ludzkim wirusem nabytego upośledzenia odporności

Tadeusz Pietras1, Andrzej Witusik1, PAWEŁ GÓRSKI1
1. Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 245-256
Słowa kluczowe: otępienie w przebiegu AIDS, patogeneza otępienia, terapia antyretrowirusowa

Streszczenie

U pacjentów zakażonych ludzkim wirusem nabytego upośledzenia odporności rozwija się otępienie. W patogenezie choroby kluczową rolę odgrywa wirus. Zakażone wirusem makrofagi wytwarzają prozapalne cytokiny i mediatory prowadzące do śmierci komórek nerwowych. Również białka wirusa HIV gpl20 (antygen powierzchniowy) i regulacyjne białko Vpr doprowadzają do śmierci komórek nerwowych drogą apoptozy. Ważną rolę w śmierci komórek odgrywa aktywacja receptorów NMDA typowa dla wszystkich rodzajów otępień i chorób neurodegeneracyjnych. Terapia antyretrowirusowa spowalnia powstanie deficytów funkcji poznawczych i rozwój objawów otępienia.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras,
Klinika Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej,
ul. Kopcińskiego 22,
90-153 Łódź,
tel. 6787505, fax: 6782129