2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Procesy zwyrodnieniowe w układzie nerwowym i perspektywy ich farmakoterapii

PAWEŁ MIERZEJEWSKI1,2, WOJCIECH KOSTOWSKI1,2
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 219-244
Słowa kluczowe: neurodegeneracja, ekscytotoksyczność, stres oksydacyjny, apoptoza, agregaty białkowe, neurotrofiny

Streszczenie

W pracy omówiono mechanizmy leżące u podstaw procesów zwyrodnieniowych w układzie nerwowym, takie jak: akumulacja agregatów białkowych, ekscytotoksyczność, stres oksydacyjny, zaburzenia metabolizmu wewnątrzkomórkowego, apoptoza i nekroza. Opisano wieloetapowy proces apoptozy, rolę kanału PTPC w błonie mitochondriów i rolę kaspaz w mechanizmie apoptozy. Zwrócono uwagę na rolę dopaminy w procesach neurodegeneracyjnych. Drugą część pracy poświęcono rozważaniom nad możliwościami terapeutycznymi w kontekście wcześniej opisanych mechanizmów. W tym zakresie szczególne znaczenie może mieć antagonizowanie procesów ekscytotoksycznych związanych głównie z receptorem glutaminergicznym NMDA, postępowanie antyoksydacyjne i stosowanie czynników neurotroficznych, a także leków immunosupresyjnych. Nową dopiero zapoczątkowaną strategią, jest hamowanie apoptozy i akumulacji agregatów białkowych.

Adres do korespondencji:
Prof. Wojciech Kostowski,
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa