2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Schizofrenia o późnym początku – aspekty teoretyczne i kliniczne. Opis przypadku

BOŻENA ŚPILA1, ANNA URBAŃSKA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 273-278
Słowa kluczowe: schizofrenia późna, opis przypadku

Streszczenie

Praca przedstawia aktualne ustalenia dotyczące schizofrenii rozpoczynającej się po 40 roku życia. Przedstawiono stanowisko międzynarodowej grupy ekspertów opracowane na podstawie badań nad schizofrenią „późną". Opracowanie poszerzono o opis przypadku pacjentki, u której stwierdzono objawy spełniające kryteria badawcze ICD-10 dla schizofrenii i początkiem zachorowania w 41 roku życia.

Adres do korespondencji:
Dr Bożena Śpila,
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Abramowicka 2,
20-442 Lublin