2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Trudności diagnostyczne w różnicowaniu zaniku wieloukładowego (MSA) i choroby Parkinsona

Włodzimierz Kuran1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 257-262
Słowa kluczowe: zanik wieloukładowy, choroba Parkinsona, różnicowanie

Streszczenie

Zanik wieloukładowy (MSA), zwłaszcza postać z dominującymi objawami parkinsonowskimi, sprawia we wczesnej fazie choroby wiele trudności diagnostycznych i często jest rozpoznawany jako choroba Parkinsona, a prawdziwą diagnozę poznajemy dopiero po weryfikacji neuropatologicznej. Autor omawia zarówno różnice kliniczne, jak i różnorodne badania dodatkowe pozwalające na szybsze i prawidłowe rozpoznanie MSA, co może mieć znaczenie terapeutyczne.

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Kuran, I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa