2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Związki między stomatodynią a występowaniem zaburzeń lękowych i depresyjnych: przegląd piśmiennictwa

ADAM MILLER1, ILONA MILLER2, BARBARA URBANIAK3, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Akademii Medycznej w Łodzi
2. Samodzielnego Publicznego ZOZ IS w Łodzi
3. Zakładu Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia IS Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 263-267
Słowa kluczowe: stomatodynia, lęk, depresja

Streszczenie

Stomatodynię (burning mouth syndrome – BMS) określa się, jako uczucie pieczenia, palenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z niezmienioną błoną śluzową jamy ustnej w badaniu klinicznym. W piśmiennictwie czynniki etiologiczne zostały podzielone na trzy grupy: miejscowe, ogólnoustrojowe i psychogenne. Najczęściej współwystępują ze stomatodynią zaburzenia depresyjne, lękowe lub mieszane lękowo-depresyjne. Nie jest jasne, czy objawy BMS są postacią somatyczną lęku lub depresji, czy też zaburzenia psychiczne pojawiają się w wyniku przewlekłego doznawania uciążliwych objawów stomatodynii.

Adres do korespondencji:
Dr Adam Miller,
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216 Łódź