2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Skuteczność zespołu leczenia środowiskowego w rejonie szpitala „Drewnica” – czteroletnia katamneza

Ludmiła Boguszewska1, ELŻBIETA SŁUPCZYŃSKA-KOSSOBUDZKA1, STANISŁAW WÓJTOWICZ1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 301-309
Słowa kluczowe: efektywność, zespoły leczenia środowiskowego, psychiatria środowiskowa

Streszczenie

Badanie miało na celu sprawdzenie, w jakim stopniu bardzo dobre efekty działania zespołu środowiskowego po pierwszym roku pracy utrzymały się przez następne trzy lata. Badaniem objęto 58 chorych, głównie z rozpoznaniem schizofrenii. Wszystkie osoby były badane trzykrotnie – przed wejściem w program, po 12 miesiącach jego działania i po następnych 3 latach. Stwierdzono, że po czterech latach opieki środowiskowej tak samo wysoki stopień poprawy jak po pierwszym roku utrzymał się w wymiarze satysfakcji z leczenia i częstotliwości hospitalizacji. Natomiast w pozostałych badanych miarach ewaluacji – wszystkich obszarach funkcjonowania społecznego, czasie hospitalizacji i odczuwanym przez rodziny stopniu obciążenia zachowaniami pacjenta – stwierdzono występowanie takiej samej prawidłowości: dużą poprawę po pierwszym roku opieki, pogorszenie po następnych trzech latach, przy utrzymywaniu w dalszym ciągu istotnej poprawy w stosunku do sytuacji wyjściowej.

Adres do korespondencji:
Mgr Ludmiła Boguszewska,
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa