2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Anankastyczna moc czy przeciętność w zdrowiu: dylematy pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi w procesie leczenia. Opis przypadku

MACIEJ ŻERDZIŃSKI1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 103-109
Słowa kluczowe: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, rytuały, osobowość o cechach anankastycznych, opis przypadku

Streszczenie

Na przykładzie dwóch chorych z rozbudowanym systemem natręctw, autor omawia trudności terapeutyczne związane z ich subiektywnie odmienną koncepcją zdrowia i choroby, dopuszczanym przez nich poziomem interwencji terapeutycznej oraz jej skutecznością. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Żerdziński,
II Oddział Psychiatryczny
Szpitala- Centrum Psychiatrii,
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice