2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Anomalie rozwojowe w autyzmie dziecięcym na przykładzie 8-letniej dziewczynki – spojrzenie na etiopatogenezę autyzmu. Opis przypadku

Agnieszka Kapinos-Gorczyca1, Piotr W. Gorczyca2, GRAŻYNA DZIECHCIARZ3
1. Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
2. ² Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
3. Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 55-59
Słowa kluczowe: autyzm dziecięcy, anomalie rozwojowe, etiologia, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy przedstawiają opis kliniczny dziewczynki z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, u której stwierdzono obecność anomalii rozwojowej pod postacią dodatkowego żebra. Obecność tej anomalii posłużyła autorom do rozważenia wybranych zagadnień dotyczących etiologii autyzmu.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca,
ul. Grottgera 2016,
44-100 Gliwice.
E-mail: gorasp@juni.gliwice.pl