2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Blisko alkoholu – daleko od bliskich. Studium przypadku terapii rodzinnej

BARTŁOMIEJ WALCZYŃSKI1, ILONA KOŁBIK1
1. Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 89-93
Słowa kluczowe: terapia małżeńska, uzależnienie alkoholowe, opis przypadku

Streszczenie

W przedstawionym procesie terapii pary małżeńskiej zwrócono uwagę na problematykę uzależnienia alkoholowego pojawiającego się, jako objaw „wędrujący" przez pokolenia i pełniący określone funkcje. Autorzy podkreślają rolę przekazu międzypokoleniowego, w którym nadużywanie alkoholu jest wzorcem radzenia sobie z problemami osobowościowymi oraz z kryzysami rozwojowymi pojawiającymi się w cyklu życia rodzinnego.

Adres do korespondencji:
Mgr Bartłomiej Walczyński, Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielońskiego,
ul. Kopernika 21 A,
31-501 Kraków