2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Depresja ciężka z objawami psychotycznymi w przebiegu steraidoterapii stosowanej w leczeniu zespołu nerczycowego

AGNIESZKA SŁOPIEŃ1, DOROTA ŁOJKO2, ANDRZEJ RAJEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 51-54
Słowa kluczowe: depresja, nerczyca, steroidoterapia, opis przypadku

Streszczenie

W efekcie podawania egzogennych hormonów glikokortykosteroidowych wystąpić mogą różne zaburzenia psychiczne. Opisano przypadek wystąpienia depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi u siedemnastoletniej pacjentki, która z powodu pierwszego w życiu rzutu zespołu nerczycowego leczona była prednizonem. Ze względu na znaczne nasilenie objawów oraz niemożność odstawienia kortykosteroidów (ryzyko przełomu nadnerczowego), rozpoczęto leczenie przeciwdepresyjne – zastosowano mirtazapinę.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Słopień,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań. E-mail: asrs@polbox.com