2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Doświadczanie pobliża śmierci (NDE) po zawale serca – opis dwóch przypadków

Jerzy Matysiakiewicz1, IZABELA MATYSIAKIEWICZ2, Robert Pudlo1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. III Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 7-12
Słowa kluczowe: doświadczenie pobliża śmierci, opis przypadku

Streszczenie

Opisano dwa przypadki tzw. „doświadczenia pobliża śmierci", które wystąpiły po zawale serca z zatrzymaniem krążenia.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Matysiakiewicz,
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
ul. Pyskowicka 49,
42-600 Tarnowskie Góry