2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Dwie różne narracje – dwa różne oczekiwania od terapii rodzinnej. Studium przypadku

KATARZYNA GDOWSKA1, ILONA KOŁBIK1
1. Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 77-82
Słowa kluczowe: terapia rodzinna, narracja, opis przypadku

Streszczenie

Jednym z najważniejszych zadań terapeuty rodzinnego jest uzgodnienie w czasie wstępnego spotkania wspólnych oczekiwań od terapii, czyli tzw. kontraktu terapeutycznego. Autorzy artykułu przedstawiają trudności w terapii, w której – wbrew powszechnie praktykowanej formule – doszło do serii spotkań pomimo braku kontraktu terapeutycznego.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Gdowska,
Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 21A,
31-501 Kraków