2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Gorzki koniec depresji – ustąpienie objawów cukrzycy i nadciśnienia po leczeniu przeciwdepresyjnym – opis przypadku

ANNA GĄSIOREK-PAKOSZ1, RENATA TORBOS-RYBACKA1
1. Szpitala- Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 99-102
Słowa kluczowe: depresja, choroby somatyczne, opis przypadku

Streszczenie

Silny stres, stres przewlekły, zaburzenia depresyjne uruchamiają oś: układ limbiczny-podwzgórze-przysadka-nadnercza w efekcie czego dochodzi do pobudzenia adrenergicznego i hiperkortyzolemii z następstwami metabolicznymi, endokrynnymi, zaburzeniami krążenia. Powyższe mechanizmy znalazły odzwierciedlenie w obrazie choroby jednej z naszych pacjentek. U pacjentki tej po leczeniu przeciwdepresyjnym ustąpiły objawy nadciśnienia i cukrzycy.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Gąsiorek-Pakosz,
Szpital- Centrum Psychiatrii,
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice