2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Karol (1978-2000) – dlaczego nie potrafiliśmy mu pomóc? Opis przypadku

RADOSŁAW TWORUS1, JOANNA WOJEWÓDZKA2
1. Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Oddziału Psychiatryczno-Psychosomatycznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 65-70
Słowa kluczowe: choroba trudności diagnostyczne, schizotypia, samobójstwo, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiony przypadek 22-letniego samobójcy ma pokazać jak ważny jest umiar i konsekwencja w stawianiu rozpoznań przy niejednoznacznym obrazie choroby. W ciągu dwóch lat leczenia rozpoznawano u tego pacjenta pięć różnego rodzaju zaburzeń. Zmienność koncepcji diagnozy i terapii wpłynęła na utratę wiary chorego w ich trafność, a co za tym idzie możliwość poprawy samopoczucia. Na podstawie autopsji psychologiczno-psychiatrycznej można stwierdzić, że obraz choroby spełniał kryteria rozpoznania zaburzenia schizotypowego. Jednak najtrafniejszą diagnozą byłaby opisana przez Bornsztajna, ale wycofana z obowiązujących klasyfikacji, schizofrenia somatopsychiczna.

Adres do korespondencji:
Dr Radosław Tworus,
Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej,
ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa 62