2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Kto jest pacjentem? Integrowanie terapii indywidualnej i systemowej – opis przypadku

LUCYNA DROŻDŻOWICZ1, PRZEMYSŁAW BUDZYNA-DAWIDOWSKI1, BARTŁOMIEJ WALCZYŃSKI1
1. Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 71-76
Słowa kluczowe: terapia rodzinna, terapia indywidualna, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy opisują przebieg długotrwałej terapii rodzinnej pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. Praca nad relacją małżeńską z perspektywy transgeneracyjnej ujawniła głębokie konflikty pacjentki z własną matką i spowodowała konieczność podjęcia terapii indywidualnej. Autorzy starają się pokazać możliwość integrowania różnych perspektyw teoretycznych jak i praktycznych w pracy z pacjentem i jego rodziną.

Adres do korespondencji:
Dr Lucyna Drożdżowicz,
Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 21A,
31-501 Kraków