2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Na pograniczu zespołów psychopatologicznych – trudności diagnostyczne w przebiegu schizofrenii. Opis przypadku

IZABELA NIEDŹWIEDZKA1, KRZYSZTOF TYCZYŃSKI1, ALEKSANDRA KÜHN-DYMECKA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 45-50
Słowa kluczowe: schizofrenia, diagnostyka różnicowa, opis przypadku

Streszczenie

Praca przedstawia trudny i długi proces diagnostyczny 27-letniego pacjenta, przyjętego do szpitala po trzech latach wyraźnie zmienionego funkcjonowania społecznego. Pacjent w oddziale pozostawał przez długi okres w bardzo trudnym kontakcie, obraz obserwowanych zaburzeń był zmienny i nietypowy. Dopiero po kilku miesiącach leczenia chory ujawnił wiele, rzadko obserwowanych w praktyce klinicznej przeżyć psychotycznych pozwalających na rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej.

Adres do korespondencji:
Dr Izabela Niedźwiedzim,
I Klinika Psychiat1yczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa,
e-mail: niedzw@ipin.edu.pl