2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy orzecznicze

Problem opiniowania i postępowania w sprawie uchylenia stosowania środka zabezpieczającego w przypadku chorego psychicznie sprawcy czterech zabójstw

EWA KRÓL1, BARTOSZ ŁOZA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 121-124
Słowa kluczowe: schizofrenia paranoidalna, czyn zabójstwa, uchylenie internacji, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy przedstawiają trudności w postępowaniu związanym ze zwolnieniem z detencji chorego na schizofrenię paranoidalną, podejrzanego o czyn zabójstwa czterech osób, pomimo osiągnięcia przez niego pełnej remisji procesu psychotycznego.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Król, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin