2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania dzieci – opis dwóch przypadków

WIESŁAWA TRENDAK1, Józef Kocur2, ADAM RASMUS1
1. Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi
2. Zakładu Psychorehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 61-64
Słowa kluczowe: maltretowanie dzieci, następstwa, opis przypadku

Streszczenie

W pracy przedstawiono psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania małych dzieci na podstawie opisu dwóch przypadków.

Adres do korespondencji:
Dr Wiesława Trendak,
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej,
ul. Pomorska 251 b. C5,
92-213 Łódź