2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Psychoterapia w grupie homogennej w procesie leczenia pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – opis przypadku

BEATA RAJCZYK1, LILIANA BIERNACKA1
1. Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 95-98
Słowa kluczowe: psychoterapia grupowa, jadłowstręt psychiczny, opis przypadku

Streszczenie

Opis przypadku pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, u której stosowano różne formy terapii w ciągu 2 lat leczenia: hospitalizacja, psychoterapia indywidualna o charakterze poznawczo-behawioralnym oraz analiza genogramu, uzyskując jedynie nieznaczną poprawę stanu somatycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego. Dopiero podjęcie terapii w homogennej grupie dla pacjentek z zaburzeniami odżywiania przyniosło znaczną poprawę stanu pacjentki i umożliwiło jej prawidłowe funkcjonowanie w otoczeniu.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Rajczyk,
Poradnia Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiatrycznego Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .. ZDROJE",
ul. Żołnierska 55,
71-210 Szczecin