2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Różne zespoły psychopatologiczne w przebiegu stwardnienia rozsianego – trzy przypadki

Krzysztof Czuma1, HANNA JOHN1, ANITA PLĄDER1, DOROT A ORŁOWSKA1, JOANNA ZUB1
1. Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 13-15
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, stwardnienie rozsiane, opis przypadku

Streszczenie

W artykule opisano trzy przypadki stwardnienia rozsianego ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi o różnej symptomatologii – zespołem paranoidalnym, jadłowstrętem psychicznym i zespołem depresyjnym. Opierając się na przedstawionych przykładach autorzy podkreślają, że struktura zaburzeń psychicznych towarzyszących SM może być niezwykle złożona i może nastręczać klinicyście szereg problemów diagnostycznych i dotyczących wyboru trafnej strategii terapeutycznej.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Czuma,
Szpital- Centrum Psychiatrii,
ul. Korczaka 27,
40-340 Katowice