2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy terapeutyczne

Striangulowana zdrada – terapia małżeństwa

Bogdan de Barbaro1, KATARZYNA GDOWSKA1
1. Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 83-87
Słowa kluczowe: terapia małżeńska, triangulacja, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy opisują terapię małżeństwa, w którym do kryzysu doszło z chwilą ujawnienia się zdrady męża. Terapia ujawniła szereg problemów małżeńskich, a w szczególności chwiejną równowagę między potrzebą bliskości a niepewnością i obawami przed bliskością. Sam fakt zdrady i konflikty dookoła osoby byłej kochanki okazał się kluczowym regulatorem relacji małżeńskiej.

Adres do korespondencji:
Doc. Bogdan de Barbaro,
Zakład Terapii Rodzin Kated1y Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 21A,
31-501 Kraków