2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy orzecznicze

Trudności diagnostyczno-orzecznicze w zaburzeniach afektywnych

KATARZYNA KAMIŃSKA1, STANISŁAW IZDEBSKI1, Jan Koziełł1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 115-120
Słowa kluczowe: zaburzenia afektywne, orzecznictwo, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiamy problemy diagnostyczne i związane z nimi sądowo-psychiatryczne trudności opiniodawcze. Przedstawiono różnorodność wniosków w kolejnych opiniach wydanych w latach 1993-1997 i omówiono przyczyny opóźnienia rozpoznania choroby psychicznej, które ustalono dopiero podczas dziewiątego z kolei badania sądowo-psychiatrycznego.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Kamińska,
Wojewódzki Ośrodek
Lecznictwa Psychiatrycznego,
ul. Mickiewicza 24126, 87-100 Toruń