2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Trudności w ustaleniu etiopatogenezy zespołu amnestycznego u 44-letniej kobiety

Piotr W. Gorczyca1, Robert Pudlo1, ALEKSANDRA LEKSOWSKA1, Robert Teodor Hese1, JANUSZ KWIECIŃSKI2, Krystyna Pierzchała2
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
2. Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 29-34
Słowa kluczowe: zespół amnestyczny, etiopatogeneza, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy pracy opisują problemy diagnostyczne dotyczące 44-letniej kobiety, u której nagle wystąpiły zaburzenia pamięci.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Gorczyca,
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
ul. Pyskowicka 49,
42-600 Tarnowskie Góry,
e-mail: gorasp@juni.gliwice.pl