2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Uzależnienie od tianeptyny u pacjentki z zaburzeniami lękowymi

Krzysztof Kotrys1
1. Oddziału Depresji i Zaburzeń Lękowych Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 35-40
Słowa kluczowe: tianeptyna, uzależnienie, opis przypadku

Streszczenie

Autor przedstawia przypadek 37-letniej pacjentki z zaburzeniami lękowymi o wieloletnim przebiegu i wywiadem wskazującym na nadużywanie alkoholu i anksjolityków benzodiazepinowych. Na pewnym etapie leczenia farmakologicznego zalecono stosowanie tianeptyny, co przyniosło prawie natychmiastową poprawę objawową, ale w krótkim czasie (kilku miesięcy) pociągnęło za sobą wzrost „zapotrzebowania" na lek do 30 tabletek na dobę. W ciągu blisko 2-letniej obserwacji pacjentka wykazywała wyraźne objawy uzależnienia od tianeptyny ze wszelkimi tego konsekwencjami. Autor zastanawia się nad różnymi możliwymi przyczynami tej nieopisywanej dotąd w literaturze sytuacji związanymi zarówno z dyspozycjami pacjentki, jak i właściwościami samego leku.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Kotrys,
Oddział Depresji i Zaburze11 Lękowych Szpitala- Centrun Psychiatrii,
ul. Korczaka 27,
43-340 Katowice