2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Zaburzenia psychiczne w chorobach tarczycy – opisy trzech przypadków

DOROTA ŁOJKO1, ALEKSANDRA SUWALSKA1, AGNIESZKA SŁOPIEŃ2, Janusz Rybakowski1, ALICJA SMORAWIŃSKA3
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Kliniki Endokrynologii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 23-28
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy przedstawiają 3 pacjentów hospitalizowanych w klinikach psychiatrycznych z powodu zaburzeń psychicznych. Opisują diagnostykę i leczenie. Przyczyną zaburzeń psychicznych okazały się zaburzenia hormonalne: nadczynność tarczycy i jatrogenna tyreotoksykoza.

Adres do korespondencji:
Dr Dorota Łajko,
Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego,
ul. Szpitalna 27133,
60-572 Poznań