2002 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 1

Problemy diagnostyczne

Zespół stresu pourazowego u pacjentki ze schizofrenią – opis przypadku

BEATA RAJCZYK1
1. Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 1 (14), 41-44
Słowa kluczowe: schizofrenia, zespół stresu pourazowego, opis przypadku

Streszczenie

Opis przypadku pacjentki, która w trakcie pierwszego epizodu schizofrenii paranoidalnej została wykorzystana seksualnie. W okresie remisji psychozy pojawiły się u pacjentki objawy zespołu stresu pourazowego, które niekorzystnie wpłynęły na dalsze leczenie – odstawiła neuroleptyk, doszło do zaostrzenia psychozy. Bliższe omówienie urazu umożliwiło pacjentce dalsze skuteczne leczenie schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Rajczyk,
Poradnia Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiat1ycznego Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .. ZDROJE",
ul. Żołnierska 55,
71-210 Szczecin