2002 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 2

Artykuł oryginalny

Analiza psychospołecznych uwarunkowań zachowań agresywnych w rodzinach

Józef Kocur1, ŁUKASZ RZEŹNICZAK1
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 2 (15), 45-49
Słowa kluczowe: agresja, przemoc w rodzinie, psychospołeczne czynniki

Streszczenie

Na podstawie analizy 20 opinii sądowo-psychiatrycznych zawartych w aktach sądowych dotyczących pozwu o rozwód, autorzy dokonują oceny psychospołecznych uwarunkowań zachowań agresywnych w rodzinach. Stwierdzono, że istnieją określone uwarunkowania zachowań agresywnych, do których zaliczyć można złe warunki materialne i ubóstwo rodzin, często poniżej minimum socjalnego, niskie wykształcenie, nadużywanie alkoholu, obniżoną sprawność intelektualną i zaburzenia emocjonalne.

Adres do korespondencji:
Prof. Józef Kocur, Wojskowa Akademia Medyczna, PI. Hallera 1, 90-647 Łódź