2002 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 2

Artykuł oryginalny

Próby klasyfikacji typologicznej sprawców molestowania seksualnego dzieci na podstawie analizy orzeczeń sądowo-psychiatrycznych

JANUSZ MASŁOWSKI1, ANDRZEJ VENULET1, KRZYSZTOF KOŁCZ1, WOJCIECH CZAPSKI1
1. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 2 (15), 39-44
Słowa kluczowe: molestowanie dzieci, typologia

Streszczenie

Autorzy poddali analizie 52 orzeczenia sądowo-psychiatryczne dotyczące sprawców molestowania seksualnego dzieci. Zastosowano typologię pedofilii wg kryteriów DSM-IV i ICD-10 w modyfikacji Beiera i własnej. W poddanej analizie populacji – 48% przypadków odbiegało od ogólnej populacji pedofilii charakterystykami socjo-demograficznymi, a 76% sprawców pedofilii właściwej i zastępczej wykazywało współistnienie innych zaburzeń. Autorzy uważają, że obecne kryteria diagnostyczne posiadają ograniczenia utrudniające typologię sprawcy. Ponadto, nie zawsze są ogólnie akceptowane.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Masłowski, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański