2002 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 2

Artykuł oryginalny

Procedura diagnostyczna w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci

DARIUSZ SKOWROŃSKI1
1. Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 2 (15), 7-16
Słowa kluczowe: wykorzystanie seksualne, diagnoza psychologiczna, wiarygodność zeznania, treściowe kryteria trafności zeznania

Streszczenie

W artykule przedstawiono tematykę wykorzystania seksualnego w aspekcie diagnozy psychologicznej dotyczącej wiarygodności zeznania dziecka, ofiary. Przedstawiono procedurę diagnostyczną wykorzystywaną w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci, która minimalizuje ryzyko błędu diagnostycznego. Procedura ta opiera się na analizie ilościowej i jakościowej zeznania dziecka pod kątem sprawdzenia, czy w zeznaniu tym można stwierdzić występowanie 19 treściowych kryteriów trafności zeznania.

Adres do korespondencji:
Mgr Dariusz Skowroński, Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań