2002 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 2

Artykuł oryginalny

Przemoc seksualna w rodzinie - ocena kliniczna sprawców kazirodztw na podstawie orzeczeń sądowo-psychiatrycznych

KRZYSZTOF KOŁCZ1, JANUSZ MASŁOWSKI1, ANDRZEJ VENULET1, WOJCIECH CZAPSKI1
1. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 2 (15), 33-38
Słowa kluczowe: kazirodztwo, analiza opinii sądowo-psychiatrycznych

Streszczenie

Klasyfikacja DSM-IV nie wyróżnia kazirodztwa z grupy parafilii. Spośród 30 sprawców w orzeczeniach sądowo-psychiatrycznych kazirodztwo występowało zaledwie w 5 przypadkach, zaś 18 sprawców spełniało kryteria diagnostyczne pedofilii. W charakterystyce socjodemograficznej, jak i współistnieniu innych zaburzeń psychicznych występowały znaczne podobieństwa kazirodztwa z populacją pedofilów. Najczęściej współistniały zaburzenia osobowości oraz zespoły uzależnienia od alkoholu.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Kołcz, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański