2002 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 2

Artykuł oryginalny

Przemoc w mediach - aspekty sądowo-psychiatryczne

JERZY POBOCHA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 2 (15), 51-57
Słowa kluczowe: przemoc, media, psychiatria sądowa

Streszczenie

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przeanalizowano problem wpływu środków masowego przekazu: filmu, telewizji i gier komputerowych, na wzrost agresji i przestępczości dzieci i młodzieży. Główne hipotezy tego wpływu, to: oczyszczenie, powstrzymanie, wzmocnienie i stymulacja. Autor proponuje, aby rola i tych wzorców agresywnego zachowania była uwzględniana w diagnostyce i opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym i penitencjarnych programach resocjalizacyjnych

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Pobocha, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin