2002 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 2

Artykuł oryginalny

Sprawcy czynów kazirodczych

ANNA WOLSKA1
1. Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, suplement 2 (15), 23-32
Słowa kluczowe: psychologia, czyny kazirodcze, modele wyjaśniające

Streszczenie

W artykule zasygnalizowano modele rozwojowe, dualistyczne i systemowe wyjaśniające zjawisko kazirodztwa. Przedstawiono wyniki badań psychologicznych 26 sprawców czynów kazirodczych analizowanych w grupie zmiennych socjalizacyjnych, biopsychologicznych, sytuacyjnych oraz psychopatologiczno-orzeczniczych. Wyniki te odniesiono do wymienionych modeli.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Wolska, Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wawrzyniaka 8, 70-392 Szczecin