2002 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 3

Artykuł poglądowy

Czynniki stresowe w etiologii schizofrenii

Postępy Psychiatrii Neurologii, 2002, 11, suplement 3 (16), 19-26
Słowa kluczowe: maltretowanie dzieci stres, schizophrenia, etiologia

Streszczenie

Autor przedstawia zastosowanie koncepcji „predyspozycja-stres" we współczesnych ujęciach patogenezy schizofrenii. Zwraca uwagę na mechanizmy biologiczne stresu oraz ich wpływ na wyzwalanie epizodów choroby oraz na procesy terapeutyczne – zarówno farmakoterapeutyczne, jak i związane z oddziaływaniem psychospołecznym. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań