2002 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 3

Artykuł poglądowy

Doświadczenie opieki nad dorosłym dzieckiem, przewlekle chorym na schizofrenię według koncepcji P. J. Milliken i K. A. Ryan

BEATA KASPEREK1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2002, 11, suplement 3 (16), 51-56
Słowa kluczowe: schizofrenia, doświadczenia rodziców

Streszczenie

Z badań wynika, że zwykle matki są osobami ponoszącymi główny ciężar opieki nad dorosłym dzieckiem chorym psychicznie. Autorka przedstawia kilka koncepcji ujmujących subiektywną perspektywę rodziców, a zwłaszcza matki, w stosunku do choroby u ich dzieci – koncepcję redefiniowania roli rodzica wg Milliken, schematycznej reprezentacji doświadczenia u matek opiekujących się dorosłym chorym psychicznie dzieckiem wg Ryan oraz typologię opieki nad dzieckiem chorym na schizofrenię wg Chelsa. (red.)

Adres do korespondencji:
Mgr Beata Kasperek, Zakład Rehabilitacji Pychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa