2002 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 3

Artykuł poglądowy

Stres a psychoza - wybrane elementy ujęcia psychoanalitycznego

Sławomir Murawiec1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2002, 11, suplement 3 (16), 43-49
Słowa kluczowe: stres, psychoza, psychoanaliza

Streszczenie

W pracy przedstawiono znaczenie stresu psychologicznego poprzedzającego wystąpienie epizodu psychotycznego. Stres, który prowadzi do wystąpienia epizodu psychotycznego może nie różnić się od normalnych wydarzeń życiowych. Jednak w indywidualnym odbiorze danej osoby ma on bardzo szczególne, dezintegrujące psychikę właściwości. Najczęstszą problematyką jaka kryje się za tymi zdarzeniami jest problematyka dotycząca seksualności, agresywności, poczucia wartości oraz specyficznie traktowane związki z osobami stanowiącymi system wsparcia psychologicznego dla danej osoby.

Adres do korespondencji:
Dr Sławomir Murawiec, III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa