2002 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 3

Artykuł poglądowy

Stres w patogenezie zaburzeń psychicznych

Jerzy Landowski1
1. I Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2002, 11, suplement 3 (16), 7-17
Słowa kluczowe: stres, psychobiologia, patogeneza

Streszczenie

Autor przedstawia podstawowe pojęcia i informacje opisujące psychobiologiczne mechanizmy stresu istotne z punktu widzenia patogenezy zaburzeń psychicznych – znaczenie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, układów dopaminergicznego i noradrenergicznego. Autor wprowadza też pojęcie eustresu i distresu oraz proponuje model „predyspozycji – stresu" jako ogólny, psychobiologiczny model patogenetyczny zaburzeń psychicznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Jerzy Landowski, I Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej, id. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk