2002 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 3

Artykuł poglądowy

Stres w pierwszym epizodzie schizofrenii w okresie dorastania

Irena Namysłowska1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2002, 11, suplement 3 (16), 35-41
Słowa kluczowe: stres, okres dorastania, schizofrenia

Streszczenie

Autorka omawia źródła stresu w pierwszym epizodzie schizofrenii związane ze wszystkimi systemami, w których funkcjonuje dorastający człowiek, takimi jak system rodzinny, szkoła, grupa rówieśnicza. Omówione są także zmiany zachodzące w o.u.n. w okresie adolescencji, stanowiące swoiste źródło stresu biologicznego, charakterystycznego dla tej fazy cyklu życia.

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Namysłowska, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa