2002 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, suplement 3

Artykuł poglądowy

Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?

JANUSZ HEITZMAN1
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2002, 11, suplement 3 (16), 27-34
Słowa kluczowe: stres, pourazowe zaburzenie stresowe, PTSD, ostra reakcja stresowa, ASD

Streszczenie

Wyniki badań nad stresem, jakie były prowadzone w ciągu ostatnich 10 lat, a zwłaszcza badania z dziedziny neurobiologii, neuroendokrynologii, patofizjologii, immunologii i genetyki oraz uwarunkowania rozpoznań PTSD i ASD (w DSM-IV i ICD-10) podważają dotychczasowe spojrzenie na naturę stresu. Można kwestionować zarówno tzw. niespecyficzny charakter reakcji stresowej, podział na stres psychologiczny i fizjologiczny, jak i istnienie tzw. eustresu (dobrego stresu). Zaczynają przeważać poglądy, że jest jeden stres, którego skutki są w równym stopniu psychologiczne, co biologiczne. Stres jest naturalną reakcją fizjologiczną o patologicznych konsekwencjach, którym człowiek nadaje bardziej przyjazne psychologiczne znaczenie.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Heitzman, Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 21 a, 31-501 Kraków