2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 1

Prace poglądowe

Czynniki rozwoju osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią- wskazania do profilaktyki i leczenia osteoporozy

ANNA WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 37-43
Słowa kluczowe: osteoporoza, schizofrenia, czynniki ryzyka

Streszczenie

Praca przedstawia etiopatogenezę, obraz kliniczny i profilaktykę osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią oraz wskazania do jej leczenia. Przedstawiono przeglądu literatury dotyczącej czynników ryzyka rozwoju osteoporozy w przebiegu schizofrenii. Obniżona masa kostna (BMD) u pacjentów jest spowodowana przewlekłym przyjmowaniem neuroleptyków (co wywołuje hiper-. prolaktynemię i deficyt estrogenów), niedostateczną podażą wapnia w pokarmie, małą aktywnością fizyczną i zmniejszoną ekspozycją na promienie słoneczne. Nie bez znaczeniajest nadużywanie alkoholu, tytoniu, przyjmowanie innych leków (np. leków przeciwpadaczkowych) oraz dużych ilości płynów {polidypsja). Objawy kliniczne osteoporozy (głównie w postaci złamań kręgów, żeber, mostka) mogą ujawniać się po kilkunastu latach trwania choroby. Osteoporoza w przebiegu schizofrenii jest rozpoznawana i leczona zbyt rzadko. Ograniczenie czynników ryzyka, profilaktyka oraz wcześnie wdrożone
leczenie osteopenii stanowią najważniejsze elementy zapobiegające jej rozwojowi.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Anna Wyszogrodzka-Kucharska, II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź